Regelingen

Klachtenregeling
Ons kantoor kent een klachtenregeling. Indien u klachten heeft of over deze regeling informatie wenst, kunt u zich wenden tot de compliance officer de heer J.M. Bekkers.

Klokkenluidersregeling
Ons kantoor kent een klokkenluidersregeling. Indien u hier gebruik van wenst te maken, danwel hierover informatie wenst kunt u zich wenden tot de compliance officer de heer J.M Bekkers.

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle door ons kantoor uitgevoerde werkzaamheden.